Loading...

Guide Recruitment

 • usa
 • vietnam
 • korea
 • thailand
 • china
 • taiwan

Choose your language.

 • Tunagoo is searching for unique guides who are very hospitable.
  Registration process is very simple and completely free of charge.
  Register as a Guide

  First create your profile.

  What kind of profile?

  Write your introductory summary, upload a photo of yourself, enter your guide fee, then lastly set-up your unique course.
  Who can make reservations?

  You can decide the available days, reservation requirements and rules.For example, until you become more comfortable as a guide you may feel you prefer guiding someone of the same gender, or a group with less people.

  Tunagoo Customer Center will support you.
  We provide support via email and phone, and will do our best to provide support
  especially for new guides.

  Receiving reservations from Guests

  Guests interested will view your profile page and based on their decision you may receive a reservation.

  The Guide Begins

  Soon the journey will begin.
  All of the places, wonders, and tours you put together will be you and your guest’s destinations.
  You have the freedom and ability to make the tailor-made tour that suits you well.

 • Tugano đang tìm kiếm những hướng dẫn viên hoạt bát và là những người vô cùng thân thiện
  Việc đăng ký làm hướng dẫn viên rất dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.
  Đăng ký

  sơ yếu lý lịch

  Hồ sơ bao gồm

  Sơ lược về bản thân, quá trình học tập, làm việc và đính kèm ảnh cá nhân, Mức lương mong muốn, cuối cùng là tham gia khoá đạo tạo.
  Ai có thể đặt lịch hướng dẫn

  bạn có thể quyết định ngày làm việc, Việc đặt lịch làm việc sẽ có những yêu cầu và quy định riêng.bạn được chọn hướng dẫn khách cùng giới tính hoạc 1 nhóm ít người bạn được chọn hướng dẫn khách cùng giới tính hoạc 1 nhóm ít người.

  Trung tâm Tugano sẽ luôn hỗ trợ bạn.
  Chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng điện thoại, email và cố gắng làm tốt nhất để hỗ trợ bạn, đặt biệt những hướng dẫn viên mới.

  Nhận lich từ khách hàng

  khách hàng thường xem hồ sơ của bạn và dựa vào đó sẽ quyết định đặt lịch hướng dẫn từ bạn.

  Công việc hướng dẫn

  Tất cả các địa điểm, cảnh quan, và lộ trình tour sẽ được bạn cùng khách hàng lên lịch trình sao cho phù hợp nhất.
  Bạn có thể tự do và lựa chọn trang phục tuỳ ý sao cho phù hợp với bạn nhất.

 • Tunagoo는 호스피탤리티가 넘치는 유니크한 가이드를 모집하고 있습니다. 번거로운 절차는 필요없으며 등록은 무료입니다
  가이드 등록

  먼저 처음에 프로필을 작성 합니다.

  어떤 프로필?

  당신의 소개서를 적고, 사진을 업로드하여, 요금, 코스를 결정만하면 됩니다. 게스트는 이왕이면 자신의 취미나 관심사가 비슷한 가이드를 선택하는 경향이 있습니다. 당신의 개성을 어필합시다.
  예약 할 수 있는 사람은 누구?

  이용가능일, 예약 접수 조건과 룰은 자신이 정할수있습니다. 익숙해질때까지는 동성만 허용하던지, 소수만 접수 받고싶다는등 상세한 설정이 가능.
  Tunagoo커스텀센터가 서포트합니다.
  메일이나 전화로 서포트체제도 갖추어져있어, 처음 가이드를 하는분의 든든한 편이 됩니다.

  Tunagoo Customer Center will support you.
  We provide support via email and phone, and will do our best to provide support
  especially for new guides.

  게스트로부터 예약이 들어감

  당신의 프로필을 본 게스트로부터 예약 메시지가 도착합니다.

  가이드를 개시

  자, 이제 가이드 개시입니다.
  미리 준비한 당신이 보여주고 싶은 장소・경치를 안내하는 투어. 손님의 요구에 맞춰, 그들을 위해 맞춤형 특별한 여행을 준비해줄 테일러 투어. Tunagoo는 당신이 오너이므로 가이드의 스타일도 자유롭게 정할수 있습니다.

 • TUNAGOO กำลังเปิดรับสมัครไกด์ที่มีความชำนาญด้านการต้อนรับที่เต็มไปด้วยความ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมือนที่คิด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  การลงทะเบียนไกด์

  ก่อนอื่นคุณต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างไร?

  เขียนประวัติแนะนำตัวคุณ, ภาพถ่ายของคุณ
  และกำหนดคอร์สและค่าบริการเท่านั้น
  โดยส่วนใหญ่แล้วแขกผู้มาพักมักจะเลือกไกด์ที่มีลักษณะเหมือนตน
  เอง เช่น งานอดิเรกและความสนใจต่างๆ เป็นต้น
  ดังนั้นคุณพยายามดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาเพื่อให้ลูกค้า
  เหล่านั้นมารู้จักคุณกันเถอะ
  ใครคือผู้ที่สามารถจองห้องพักได้?

  คุณสามารถกำหนดวันที่คุณต้องการจะให้เข้าพัก,
  กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการรับจองห้องพัก ได้ด้วยตัวของคุณเอง
  จนกว่าคุณจะชำนาญ
  จากนั้น คุณสามารถกำหนดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ เช่น
  รับเฉพาะเพศเดียวกัน เท่านั้น หรือ รับเฉพาะจำนวนคนเท่านั้น

  นอกจากนี้ทางเรายังจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับลูกค้าทั้งอีเมล์และ เบอร์ติดต่อ คุณสามารถอุ่นใจกับเราได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นไกด์ครั้งแรก

  การจองเข้าพักจากลูกค้า

  เมื่อลูกค้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  คุณก็จะได้รับข้อความการจองจากลูกค้า

  การเริ่มต้นการเป็นไกด์

  จากนั้นเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นไกด์แล้ว
  คุณสามารถจัดโปรแกรมทัวร์
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและบรรยากาศดีๆด้วยตัวของคุณเองได้
  หรือจัดเตรียมโปรแกรมทัวร์อันแสนพิเศษ
  ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
  ดังนั้นเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นเจ้าของ TUNAGOO
  คุณสามารถกำหนดสไตร์การเป็นไกด์ของคุณได้อย่างอิสระเสรี

 • 招募热情好客、独一无二的导游,不需要复杂的手续,免费注册。
  导游注册

  首先制作个人简介。

  什么样的简介?

  就是写一下自我介绍,上传照片,写明费用和导游路线。客户通常总会选择跟自己兴趣爱好相似的导游,那就好好推介一下自己的个性吧。
  谁能预约?

  导游日期、接受预约的条件和规则都由自己决定。比如在适应之前只接受同性预约、只带人少的团等详细设定都是可以的。

  Tunagoo客服中心提供服务支持。
  我们会通过邮件和电话为初次成为导游的你提供值得信赖的支持。

  客户预约

  由浏览过你简介的客户向你发送预约信息。

  开始导游

  终于,导游开始了。
  可以是预先准备好的你想让客人看的景点、景色的介绍之旅。也可以是结合客人的要求,为他们量身定制的特别私人之旅。在Tunagoo你是主人,所以导游风格可以自由决定。

 • 招募熱情好客、獨一無二的導遊,不需要復雜的手續,免費註冊。
  導遊註冊

  首先製作個人簡介。

  怎麼樣的簡介?

  就是寫一下自我介紹,上傳照片,寫明費用和導遊路線。客戶通常總會選擇跟自己興趣愛好相似的導遊,那就好好的推薦一下自己吧。
  誰能預約?

  導遊日期、接受預約的條件和規則都由自己決定。比如在適應之前只接受同性預約、只帶人少的團等詳細設定都是可以的。

  Tunagoo客服中心提供服務支持。
  我們會通過郵件和電話為初次成為導遊的你提供值得信賴的支持。

  客戶預約

  由瀏覽過你簡介的客戶向你發送預約信息。

  開始導遊

  終於,導遊開始了。
  可以是預先準備好的你想讓客人看的景點、景色的介紹之旅。也可以是結合客人的要求,為他們量身定制的特別私人之旅。在Tunagoo你是主人,所以導遊風格可以自由決定。